Skilmálar Kennitalan

Almennt

Skilmálar þessir gilda um rafræna þjónustu Kennitalan og notkun á vefsvæði Kennitalan. Skilmálarnir innihalda ákvæði um réttindi og skyldur notanda (hér eftir „notandi“ eða „þú“) í áskriftarþjónustu og upplifunarferlinu.

Með því að ýta á hnappinn „Ég hef lesið og samþykki skilmála Kennitalan“ samþykkir þú skilmála að áskriftarþjónustu Kennitalan (hér eftir „áskrift“ eða „þjónustan“). Skilmálarnir verða áfram aðgengilegir á vefsvæði þínu.

Kennitalan og áskriftarþjónusta

Kennitalan er þjónustuvefur hugbúnaðarfyrirtæksins Revol ehf., kt. 410223-1550, Eiðistorgi 13-15, 170 Seltjarnarnes. Með því að nýta sér áskriftarþjónustu Kennitlana færð þú aðgang að upplýsingum um hvaða fyrirtæki og rekstur er verið að selja, geta komist í beint samband við seljendur, notað filtera og gert ítarlegri greiningar á því hvað hentar þér, skráð að fá sendar tilkynningar ef fyrirtæki sem þú vilt kaupa koma á sölu færð aðgengi að ítarlegri upplýsingum sem ekki liggja fyrir óskráða notendur. Kennitalan áskilur sér rétt til að ákvarða einhliða þá þjónustu sem er í boði hjá Kennitalan á hverju tíma og auka eða minnka við hana ef þörf krefur.

Notandi greiðir fyrirfram mánaðarlegt áskriftargjald fyrir þjónustu Kennitalan samkvæmt verðskrá Kennitalan sem sjá má á vefsvæði Kennitalan, www.kennitalan.is/greidslusidur/verdskra. Áskrift tekur gildi um leið og aðgangur er stofnaður og fyrsta greiðsla hefur verið framkvæmd. Áskriftargjald er skuldfært af greiðslukorti mánaðarlega og endurnýjast þá áskriftartímabilið sjálfkrafa, nema þú hafir áður sagt upp áskriftinni í samræmi við skilmála þessa. Á greiðslukortayfirliti kemur fram að seljandi sé Revol ehf. Kortafærslur fara í gegnum örugga greiðslusíðu Straum og Áskell.

Kennitalan áskilur sér rétt til að breyta verðskrá með tilkynningu til notanda á uppgefið netfang eða símanúmer.

Allar tilkynningar til Kennitalan og fyrirspurnir varðandi skilmála þessa skal senda á netfangið revol@revol.is.

Aðgangur og innskráning

Við stofnun áskriftar og aðgangs að þjónustuvef Kennitalan er notast við innskráningu með netfangi og aðgangsorði. Þú velur innskráningu með netfangi gegnum innskráningarviðmót Kennitalan.is. Eftir

auðkenningu þarf samþykki fyrir skilmálum þessum og vinnslu persónuupplýsinga til þess að geta nýtt sér áskriftarþjónustu Kennitalan.

Kennitalan áskilur sér rétt til að ákveða einhliða breytingar á innskráningarleiðum í áskrift.

Þú ert ábyrg/ur fyrir því að vernda aðgangsauðkenni þín og gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja leynd þeirra. Ef þú verður vör/var við að óviðkomandi aðili hafi komist yfir aðgangsupplýsingar þínar skalt þú láta Kennitalan vita eins fljótt og auðið er með tölvupósti á revol@revol.is.

Óheimilt er að veita öðrum einstaklingi eða lögaðila aðgang að áskrift þinni. Einnig er óheimilt að nota aðgang og áskrift Kennitalan í hvers konar ólögmætum tilgangi. Þá er óheimilt að senda skrár eða gögn á vefsvæði Kennitalan sem gætu innihaldið tölvuvírusa eða trójuhesta eða annað sem getur innihaldið skaðlega eiginleika og haft áhrif á eðlilega virkni vefsvæðisins eða þjónustu Kennitalan.

Brot á skilmálum þessum leiðir til tafarlausrar lokunar á aðgangi þínum.

Tilkynningar/skilaboð

Kennitalan kann að senda þér tilkynningar eða skilaboð í tengslum við þá þjónustu sem er í boði hverju sinni í áskrift Kennitalan. Með því að samþykkja skilmála þessa fyrir áskrift Kennitalan samþykkir þú að Kennitalan megi senda þér tilkynningar eða skilaboð á netfang þitt eða símanúmer, þ.á.m. tilboð um fríðindi, vörur eða þjónustu Kennitalan eða samstarfsaðila/þriðja aðila.

Tilkynningarnar eru sjálfvaldar í upphafi en hægt er að fara í stillingar og breyta eða afskrá sig úr þjónustunni. Kennitalan kann að fjarlægja, breyta eða bæta við tilkynningum án sérstaks samþykkis.

Kennitalan reynir eftir fremsta megni að tryggja að tilkynningar berist þér fljótt og örugglega en ábyrgist ekki að þær berist á réttum tíma, innihaldi ávallt nýjustu eða réttar upplýsingar eða berist ekki vegna villna í efni tilkynninga.

Öryggi og persónuvernd

Kennitalan hefur það að markmiði að tryggja ábyrga og örugga vinnslu allra persónuupplýsinga sem unnið er með á þjónustuvef Kennitalan. Um vinnslu persónuupplýsinga gilda ákvæði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2016/679 (GDPR).

Framangreind löggjöf og persónuverndarstefna Kennitalan er sett til að tryggja réttindi þín þegar kemur að vernd persónuupplýsinga þinna. Vinsamlega kynntu þér persónuverndarstefnu Kennitalan vel og hvað felst í vinnslu persónuupplýsinga um þig með því að skrá þig í áskriftarþjónustu Kennitalan.

Persónuverndarstefna Kennitalan er órjúfanlegur hluti skilmála þessa.

Rafræn gagnaöflun og miðlun

Þjónusta Kennitalan felur m.a. í sér að notendur geta óskað eftir að fá upplýsingar eða tilboð frá fjármálastofnunum eða öðrum þjónustuaðilum sem birtast á vefsvæði Kennitalan. Í slíku ferli samþykkir notandi að Kennitalan sendi þær upplýsingar sem hafa verið skráðar um fyrirtæki, um þig eða Kennitalan fær frá þriðja aðila (s.s. Fyrirtækjaskrá, Keldan eða Þjóðskrá) til samstarfsaðila og nauðsynlegar eru til að verða við ósk um upplýsingar eða tilboð. Jafnframt samþykkir notandi að móttakandi upplýsinganna hafi heimild til þess að vinna með þær og eftir atvikum hafa samband við notanda til að bregðast við beiðni notandans.

Kennitalan kann einnig að kalla eftir gögnum um notanda frá þriðja aðila í þeim tilgangi að veita notanda betri yfirsýn yfir sín mál hjá Kennitalan. Eru gögnin þá flutt og þeim miðlað á milli vefþjónustu Kennitalan og þriðja aðila en Kennitalan kallar eftir uppflettingu í gegnum vefþjónustulag eða virkjar auðkenningu í vefviðmóti þriðja aðila á grundvelli samþykkis notanda. Öryggi og dulkóðun upplýsinga er ávallt tryggð í flutningi.

Vefkökur

Við heimsókn á þjónustuvef og/eða innskráningu á áskriftarvef Kennitalan verða til fótspor, eða vefkökur eins og það er kallað, í tölvu þinni um upplifunarferli þitt. Vefkökur eru litlar textaskrár sem eru vistaðar í tölvu eða snjalltæki þínu þegar þú heimsækir vefsíðuna í fyrsta sinn og gera vefsíðunni kleift að safna upplýsingum um aðgerðir þínar á vefsíðunni. Með því að samþykkja notkun á vefkökum samþykkir þú að Kennitalan og Ycode megi m.a. safna upplýsingum sem nota má til greiningar á notkun og aðsókn þinni að þjónustu Kennitalan.

Nánar er fjallað um vefkökur í persónuverndarstefnu Kennitalan.

Hlutleysi og takmörkun ábyrgðar

Kennitalan býður upp á faglega og óháða þjónustu sem byggist á upplýsingum sem Kennitalan aflar frá þriðja aðila án þess að hafa hagsmuni af innihaldi þeirra. Kennitalan leitast við að hafa allar upplýsingar og tilvísanir réttar og í samræmi við nýjustu útgáfur og uppfærslur. Kennitalan getur þó hvorki ábyrgst að upplýsingarnar séu ávallt réttar né að áætlun út frá tölfræðilegum gögnum standist skoðun fram í tímann.

Kennitalan er hlutlaus aðili og tekur ekki á nokkurn hátt afstöðu til upplýsinga eða tilboða sem Kennitalan aflar fyrir hönd notenda frá þriðja aðila. Þá tekur Kennitalan ekki afstöðu til þess hvort upplýsingar sem birtar eru frá þriðja aðila séu réttar, löglegar eða siðlegar né ábyrgist vörur eða þjónustur frá þriðja aðila þó þær séu birtar á vef Kennitalan. Þjónusta Kennitalan felst eingöngu í upplýsinga- og greiningarþjónustu til að aðstoða þig með fjármál heimilisins en felur ekki í sér lögfræðilega, skattalega eða aðra formlega fjármálaráðgjöf.

Kennitalan ber ekki ábyrgð á tjóni sem hlotist getur vegna galla eða bilunar í vél- eða hugbúnaði sem tengjast vefsvæði Kennitalan, vafra eða stýrikerfi notanda, tengingu við veraldarvefinn eða af öðrum þeim orsökum sem kunna að valda stöðvun eða rofi á þjónustu Kennitalan, s.s. villur í gögnum eða truflanir í rekstri tölvukerfa.

Kennitalan ber ekki ábyrgð á tjóni sem verður rakið til óviðráðanlegra orsaka (e. force majure), s.s. stríði, hryðjuverkum, náttúruhamförum, farsóttum, verkfalli eða viðskiptabanni né annarra atvika sem stafa af stjórnmálalegum, fjármála- eða efnahagslegslegum atburðum sem kunna að koma í veg fyrir eða valdarofi á þjónustu Kennitalan.

Kennitalan áskilur sér rétt á að rjúfa aðgang að vefsvæði Kennitalan og/eða upplýsingum um stundarsakir fyrirvaralaust ef þörf krefur vegna viðhalds og endurbóta á þjónustu Kennitalan, vegna uppfærslu á öryggisráðstöfunum o.þ.h.

Hugverkaréttindi

Vefsvæði Kennitalan og allt innihald þess þ.á.m. útlitshönnun, vörumerki, hugbúnaður, ljósmyndir, ritstýrt efni og annað ótiltekið efni eru hugverk eiganda Kennitalan og varið samkvæmt höfundar- og vörumerkjalögum á Íslandi og annars staðar. Allt innihald vefsvæðis Kennitalan er eign Revol ehf. og hshd slf.

Öll dreifing, endurútgáfa eða rafræn afritun af innihaldi vefsvæðisins, hvort heldur sem er að hluta eða heild, er óheimil og ber þér sem notanda einungis að nýta þjónustu Kennitalan til persónulegra nota inni á vefsvæði Kennitalan og í samræmi við ákvæði skilmála þessa.

Uppsögn, lokun aðgangs og gildistími

Skilmálar þessir gilda á meðan þú ert í áskrift að þjónustu Kennitalan. Þú getur hvenær sem er sagt upp áskriftinni og lokast þá aðgangur þinn að vefsvæði Kennitalan þegar áskriftartímabili lýkur. Til þess að segja upp áskrift að þjónustu Kennitalan ferð þú í stillingar og velur að segja upp áskriftinni.

Kennitalan getur einnig hvenær sem er og án fyrirvara einhliða lokað aðgangi, ef notandi verður t.a.m. uppvís að misnotkun eða brýtur á einhvern hátt í bága við ákvæði laga eða skilmála þessa. Í slíku tilviki verður send tilkynning á uppgefið netfang notanda um fyrirhugaða lokun.

Skilmálabreytingar

Kennitalan áskilur sér til að breyta skilmálum þessum einhliða hvenær sem er. Komi til breytinga verða allar breytingar aðgengilegar á vefsvæði Kennitalan. Sé breytingin ekki til hagsbóta fyrir þig verður þér jafnframt tilkynnt um breytinguna þar sem vakin er athygli á því hvað felst í breytingunum og rétti til að segja áskriftinni upp. Geri þú ekki athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar fyrir gildistöku telst vera komið samþykki fyrir þeim.

Lögsaga og varnarþing

Skilmálar þessir gilda um áskriftarþjónustu Kennitalan. Þeir lúta íslenskum lögum. Ef ákvæði laga um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu nr. 30/2002, lög um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti nr. 55/2019, lög um neytendasamninga nr. 16/2016 eða ákvæði laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018, svo dæmi séu nefnd, eiga við um þjónustu Kennitalan og ganga lengra í að tryggja réttindi þín en skilmálar þessir gilda þau framar ósamrýmanlegum ákvæðum skilmála þessara.

Rísi mál út af skilmálum þessum skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Með því að samþykkja skilmála þessa staðfestir þú að hafa kynnt þér þær reglur sem gilda um notkun áskriftarþjónustu Kennitalan og staðfestir að þú munir fylgja þeim í hvívetna.

Skilmálar þessir eru gefnir út þann 20.maí 2024 og taka gildi gagnvart notanda frá þeim degi er hann samþykkir.